TuinTuinier tips

De ontwikkeling van een natuurtuin

By juli 3, 2016 No Comments

Meer dan een jaar geleden werd het plan opgevat om een verwaarloost stuk grond overgroeid met struiken en onkruid om te toveren tot een mooie tuin.
De functies van deze tuin naast een mooi wandelgebiedje waren bevordering van natuur & milieu en het opvangen van overtollig regenwater op de parkeerplaats.

Nadat het plan aan het bestuur en de leden was voorgelegd is er afgelopen winter een begin gemaakt met het uitvoeren van het werk. Door inzet van vrijwilligers konden de kosten laag gehouden worden, aangezien de vereniging op de kosten moest letten.

Om natuur en milieu te bevorderen hebben we gekozen voor planten die insecten aantrekken zoals vlinderen en bijen. Daarvoor hebben we gekozen voor een grote hoeveelheid nectarplanten zoals vlinderstruik, sedum, lavendel, vingerhoedskruid e.d.

Ook hebben we poel ontworpen om het aquatisch leven te bevorderen zoals kikkers, paden en salamanders. De poel vangt ook een gedeelte van het overtollig regenwater op.
Tevens hebben we gebruikgemaakt van fruitplanten waar vogels en ander fauna op af komen. Zoals vlier, appel, peer, hazelaar, frambozen en bramen.
De tuin hebben we opgedeeld in verschillende biotopen: de poel, wilde weide, vlier- en hazelaarbosje en halfschaduw tuintje. Elk met zijn eigen plantenbestand dat goed op deze locatie groeit, zodat de planten sterk zouden worden en geen bestrijdingsmiddelen nodig zouden hebben.

Eerst is de kavel leeg en schoongemaakt en zijn vlieren verplant op hun juiste plaats.
Daarna zijn we begonnen met het uitgraven van de poel, met een doorsteek naar de naastgelegen sloot vulde deze zich met natuurlijk water. De poel zal voortaan meegaan in de waterstand van de sloot, wat voor een natuurlijk verloop zorgt. Een bruggetje werd over de poel geplaatst en de paden werden met houtsprokkel gevormd.
Vervolgens is de verlichting aangelegd. Twee nostalgisch uitziende lantaarnpalen en een spot bij de poel werden aangesloten om zo ook de juiste sfeer in het donker te bewerkstelligen. Een schapenhek werd langs de parkeerplaats geplaats en een reusachtig insectenhotel werd geplaats.
De aarde uit de poel werd uitgespreid over de grond en op bepaalde plaatsten werden verhogingen in het landschap gemaakt om een meer speelse en natuurlijke tuin te creëren.

In het voorjaar was het eindelijk tijd om te gaan planten. De verschillende biotopen werden één voor één beplant. Eerst was de poel aan de beurt met water- en oeverplanten. Vervolgens volgde het schaduwtuintje en de wilde weide. Het werk werd afgerond met de beplanting van het bosje.
In de beplanting werd gelet op sterkte, natuurwaarde, bloeiwijze en kleur.
Omdat de vereniging vooral in de lente en zomer bezocht wordt bloeien de meeste planten in deze jaargetijden. Maar ook is er gekeken naar de waarde van de planten in de herfst en winter. Zoals herfstverkleuring en wintersilhouet.

Om de kosten te drukken is uiteindelijk gekozen om op bepaalde delen gazon in te zaaien. Langzaamaan zal daar nog wat beplanting bij komen.
Nu haast alles is geplant moet de tuin dicht gaan groeien zodat onkruiden minder kans krijgen en het één geheel gaat worden.
De zon, regen en natuur doen de rest.

Sebastiaan

Leave a Reply