Privacy verklaring

 

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.
Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden.

Tuinonderhoud & Tuinontwerpbureau Kunst
Dreef 105
3075HB Rotterdam

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden alleen op onze website gepubliceerd.